dutchnl

Social media is taking over our lives. Run, it’s not too late (yet)!

I’ll admit it, I’m just as bad as you. I’m constantly checking on messages and notifications. It’s an addiction. I used to be a huge Facebook addict but right now I’m an Instagram addict. By the way, if you haven’t seen my Instagram yet, click here (not self promotional or anything). No wait, what are you doing?! This article is about changing your habits… Don’t click that link! Let me guess… too late?

Life’s passing by and we don’t even see it because we’re too busy staring at a screen

Our social life is dead. It’s all in our phone. It’s called technology – but you know what?! It’s pathetic. Look around you. Everyone (but literally everyone) is staring at their phone. I mean… What the hell is happening?!

It’s a competition to be the best. Nothing more than that

Why are we addicted? It wasn’t like this in the past, right? It’s all about showing off, pretending to live the perfect life and a competition to be the best. Life shouldn’t be a competition at all. The only thing we want is as many likes and followers as possible. Oh, and preferably as many comments as possible. Showing off your beach body, only showing the happy times, posting photos of your food and acting like you’re having dinner in a high class restaurant every single day, or having breakfast in London and dinner in New York, pretending to be the owner of a yacht in the Carribean, … The list is endless. I’m guilty to all of this (well, not the yacht… or the breakfast/dinner thing…probably not the beach body either…) – but who isn’t?!

Don’t forget about your 10k friends on Instagram

What are we doing, people? Is this how you want to spend the rest of your life? Just you and your phone? Oh, and don’t forget your 10k friends on Instagram. Oh right, they’re not friends. You don’t even know half of them. Are they going to be there for you when times get rough? Are they going to be your big support? Okay okay, it’s not all bad. I’ve met some really great people due to social media and I was fortunate enough to meet some of them in person – but what about your other 9000 followers? Trust me, they don’t give a shit. Excuse my language, but seriously… I think we could all use a wake up call here.

Social media is making us unhappy

Does it make you happy? You might feel important because you just got 50 comments on your new post but at the same time you’re sitting there… all by yourself, at home, staring at your phone. It makes you feel lonely, even more than you were before. It causes jealousy towards other people. Remember being in high school when it was all about social status? This popular person has a new phone so I should buy one, too. Years later, it hasn’t changed a bit and social media is only making it worse. The pressure is too much. We start seeing it as reality. What we’re seeing on our screen, that’s how it is supposed to be. At least that’s what we’re thinking – but it’s not.

It’s never too late to make a change. Or is it?

Should we do something about it? Is it even possible to do something about it? Are you willing to change your behavior? I think we’re addicted and it might be too late at this point. I remember 5 years ago (and it’s only 5 years ago…), I used to check my Facebook once a day. Perhaps two hours in total. Today, I’m spending half the day on social media. I don’t think I would be able to stop using it completely. It’s a (big) part of my life and I think it’s the same for you, isn’t it?

I don’t know what the future will bring. No one does. It’s almost the New Year and I think this might be one of my resolutions – spending less time on social media.


Social media neemt ons leven over. Ren voor je leven, nu het (nog) kan!

Ik geef het toe, ik ben net zo erg als jij. Ik ben de hele tijd bezig met het controleren van mijn berichten en notificaties. Het is een verslaving. Vroeger was ik verslaafd aan Facebook maar momenteel is dat Instagram geworden. Als je mijn Instagram trouwens nog niet gezien hebt, klik dan hier (ik maak helemaal geen reclame hoor). Wacht, wat ben je aan het doen?! Dit artikel gaat over veranderingen in je gebruik van social media… Klik NIET op die link! Laat me raden, het is al te laat?

Het leven gaat aan ons voorbij en we zien het niet eens omdat we te druk bezig zijn met het staren op een scherm

Ons sociale leven is dood. Het zit allemaal in onze smartphone. Het wordt technologie genoemd maar weet je wat?! Het is belachelijk. Kijk eens rondom jou. Iedereen (maar letterlijk iedereen) loopt naar zijn scherm te staren. Ik bedoel… wat is er in godsnaam aan de hand?!

Het is een wedstrijd om de beste te zijn. Niet meer dan dat

Waarom zijn we verslaafd? Vroeger was dit niet het geval. Het gaat allemaal over opscheppen, doen alsof we het perfecte leven leiden en het is een wedstrijd om de beste te zijn. Het enige dat we willen is zoveel mogelijk vind-ik-leuks en volgers… en het liefst ook nog zoveel mogelijk reacties. Pronken met je afgetrainde lichaam, enkel de goede dingen tonen, foto’s posten van je eten en doen alsof je elke dag eet in een sterrenrestaurant, of dat je ontbijt in Londen en dineert in New York, doen alsof je de eigenaar bent van een jacht in Caraïben,… En de lijst gaat nog veel verder. Ook ik ben hier schuldig aan (oké, misschien niet het jacht… of het ontbijt/diner… waarschijnlijk ook niet dat afgetrainde lichaam…) maar wie is dat niet?!

Vergeet je 10 000 vrienden op Instagram niet

Wat zijn we aan het doen? Is dit hoe je de rest van je leven wilt doorbrengen? Enkel jij en je telefoon? Oh, en vergeet ook je 10 000 vrienden op Instagram niet. Oh wacht, het zijn niet eens vrienden. Je kent de helft niet eens. Zullen zij er voor jou zijn als het eens wat minder goed gaat? Zijn zij je grote steun? Oké oké, het is niet allemaal zo slecht. Ik heb enkele geweldige mensen op social media leren kennen en ik had zelfs het geluk om sommige van die mensen in het echt te ontmoeten. Maar hoe zit het dan met die andere 9 000 volgers? Geloof me, zij geven er niks om. Ik denk dat we allemaal eens moeten wakker geschud worden.

Social media maakt ons ongelukkig

Maakt het je gelukkig? Je zal je misschien belangrijk voelen omdat je net 50 reacties op je laatste post hebt gekregen maar op hetzelfde moment zit je daar… thuis, helemaal alleen, te staren naar je smartphone. Je zal je nog meer ongelukkig voelen. Je voelt jaloezie tegenover anderen. Herinner je je nog de middelbare school? Die ene populaire persoon heeft een nieuwe gsm dus ik wil er ook één. Jaren later is dit nog steeds hetzelfde gebleven en social media maakt dit alleen maar erger. De druk ligt te hoog. We beginnen het als realiteit te zien. Wat we zien op ons scherm, dat is hoe het moet zijn… of dat is tenminste wat we zelf geloven maar het is niet waar.

Het is nooit te laat om iets te veranderen. Of is het wel al te laat?

Moeten we er iets aan doen? Is het mogelijk om er iets aan te doen? Ben je bereid om je gedrag aan te passen? Ik denk dat we verslaafd zijn en dat het op dit moment eigenlijk al te laat is. Ik herinner me nog vijf jaar geleden (en het is nog maar 5 jaar…), dat ik mijn Facebook slechts één keer per dag bekeek. Misschien twee uren in totaal. Vandaag de dag besteed ik de halve dag aan social media. Ik denk niet dat ik er toe in staat ben om het volledig op te geven. Het is een (groot) deel van mijn leven en ik denk dat het voor jou hetzelfde is, niet?

Ik weet niet wat de toekomst zal brengen. Niemand weet het. Het is bijna Nieuwjaar en ik denk dat dit één van de dingen is die ik zal veranderen… minder tijd besteden aan social media.

 

Posted by:escapealifetime

⁽ˢᵒˡᵒ⁾ᵗʳᵃᵛᵉˡᵉʳ˒ ᴬᵈᵛᵉᶰᵗᵘʳᵉ ˢᵉᵉᵏᵉʳ˒ ᵂᶤˡᵈ ʰᵉᵃʳᵗ˒ ᴮᵉᵃᶜʰ ᵇᵘᵐ˒ ᶜʰᵒᶜᵒˡᵃᵗᵉ ᵃᵈᵈᶤᶜᵗ˒ ᵂᵃᶰᶰᵃᵇᵉ ᵖʰᵒᵗᵒᵍʳᵃᵖʰᵉʳ˒ ᴾᵃˢˢᶤᵒᶰᵃᵗᵉ ˢᵗᵒʳʸᵗᵉˡˡᵉʳ˒ ᴰʳᵉᵃᵐᵉʳ˒ ᴿᵉᵃᵈᵉʳ˒ ᴼᵛᵉʳᵗʰᶤᶰᵏᵉʳ˒ ᴸᵃᵗᵉ ᶰᶤᵍʰᵗ ʷʳᶤᵗᵉʳ˒ ᶠˡᵘᵉᶰᵗ ᶤᶰ ˢᵃʳᶜᵃˢᵐ˒ ᴰᵒᵍ ᵖᵉʳˢᵒᶰ

8 replies on “Life’s more than social media (step away from the phone, now!)

  1. Hmmm.. 🤔 well yeah we should think it over.. nowadays, we just thinking about our existence in social media and forgetting our existence in our own society, environment or even in life itself.. great writing 👍😉

    Liked by 1 person

  2. Wow, I love this post because it’s so true. Social media has really become a huge part of society even for kids who’d rather stay in than go outside. Social media is taking away the human connection people once had. Loved this. xx

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s