dutchnl

Positive thinking is about more than feeling happy. It’s about more than being happy. It’s about your way of thinking, your way of living. It’s something you’ll have to learn, especially if you tend to stick to negative thoughts. You’ll have to go through a process of getting to know yourself in order to fix your problems.

Don’t get rid of negative thoughts. Learn to embrace them

How do you get rid of negative thoughts? It seems impossible and you’re absolutely right about that. Don’t push them away – they will come back twice as bad. Instead, try to find some kind of connection. Learn to embrace it.

How can I turn those negative thoughts into something positive? For each negative thing, try to find something positive. For example: it’s getting winter and the days are getting darker and colder. The winter blues is coming closer. The negative thought in this situation: “I hate winter and I wish it was summer already”. Now try to find the opposite of this. It’s winter and you’ll have to get through it. Face it. Is there anything positive about this? Sure is. It’s that time of the year to snuggle up with a blanket and some hot chocolate. You can’t do this in the summer, right?

You don’t have to be the super optimistic person all the time

… And that’s okay. Really, you don’t have to do this. In fact, no one is able to do this – but you can try to stay as optimistic as possible. Having a bad start of the day doesn’t mean it’s going to be a bad day. Not necessarily.

I get it – everything is going wrong… the alarm didn’t go off, you’re rushing to work, you’re late at work and missed a meeting with your boss, your computer keeps freezing… You’ve been there. I’ve been there.

Instead of thinking “it’s going to be like this all day, I should just go home”, try thinking “it’s one of those days again but I’ll make the best of it and I’ll get through it”. Laugh it away. Okay, it might be a shitty day but it’s not a shitty life.

Try to focus on positive things

When something bad happens, it will ruin your entire day. When something good happens, it will brighten up your day. Unfortunately, when something bad happens, we keep this in mind for the rest of the day and end up complaining about it (preferably to as many people as possible).

Don’t focus on that one bad thing but try to find some of the good things that happened during the same day. There will be one bad thing and you’ll be thinking “there wasn’t anything good today” – but try to dig a little deeper.  There has to be something, even if it is something stupid like “I went to the supermarket and my favorite pack of cookies wasn’t sold out”.

Think about it. It’s all in the little things.


Positief denken gaat over meer dan je gelukkig voelen. Het gaat over meer dan gelukkig zijn. Het heeft te maken met je manier van denken en je manier van leven. Het is iets dat je moet leren, zeker als je er een gewoonte van maakt om steeds negatief te denken. Je zal door een proces moeten gaan om jezelf te leren kennen om op die manier je problemen op te lossen.

Neem geen afstand van negatieve gedachten. Leer ze te aanvaarden

Hoe geraak je die negatieve gedachten kwijt? Het lijkt onmogelijk en daar heb je helemaal gelijk in. Neem er dus geen afstand van want dan zullen ze twee keer zo erg terugkeren. Probeer een connectie te vinden. Probeer het te omarmen.

Hoe kan ik die negatieve gedachten omzetten in iets positiefs? Probeer voor elk negatief feit ook een positief feit te vinden. Bijvoorbeeld: het is winter en de dagen worden donker en kouder. De winter blues begint dichterbij te komen. De negatieve gedachte in deze situatie: “ik haat winter en ik wou dat het al opnieuw zomer was”. Probeer nu eens het omgekeerde te bedenken. Het is winter en je moet er door. Je moet het aanvaarden. Is hier iets positief aan? Natuurlijk. Het is die periode van het jaar dat je onder een dekentje warme chocolademelk kan drinken. Dit kan je niet doen in de zomer. Heb ik gelijk of heb ik gelijk?

Je hoeft niet de hele tijd een super optimistische persoon te zijn

… En daar is niks mis mee. Echt waar, je hoeft dit niet te doen. Ik zal zelfs meer zeggen: niemand is hier toe in staat maar je kan wel proberen om zo optimistisch mogelijk te zijn. Een slechte start van de dag wil niet zeggen dat de hele dag een slechte dag zal zijn. Niet noodzakelijk.

Alles gaat mis. Ik begrijp het. De wekker ging niet af, je moet je haasten om op tijd op het werk te geraken, je komt uiteindelijk te laat, je mist een vergadering met de baas, de computer loopt steeds vast… We hebben het allemaal al eens meegemaakt.

In plaats van te denken “het gaat de hele dag zo zijn dus ik kan beter naar huis gaan”, probeer eens te denken “het is weer één van die dagen maar ik maak er het beste van en ik geraak er wel door”. Lach het gewoon weg. Het kan misschien een slechte dag zijn maar daarom is het nog geen slecht leven.

Probeer te focussen op de positieve dingen

Als er iets slechts gebeurt, dan verpest het de hele dag. Als er iets goeds gebeurt, dan maakt het je dag helemaal goed. Als er iets slechts gebeurt, dan blijft dit spijtig genoeg de hele dag in onze gedachten en dan moeten we er de hele dag over klagen (en het liefst nog tegen zoveel mogelijk mensen).

Focus niet op dat ene slechte ding maar probeer eens te denken aan de goede dingen die dezelfde dag zijn gebeurd. Er zal één slecht ding zijn en je zal denken “er was niks goeds vandaag” maar probeer eens dieper in je geheugen te graven. Er moet iets zijn, al was het maar iets stom zoals “ik ben vandaag naar de supermarkt geweest en mijn favoriete koekjes waren gelukkig niet uitverkocht”.

Het zit allemaal in de kleine dingen. Dat moet je onthouden.

 

Posted by:escapealifetime

⁽ˢᵒˡᵒ⁾ᵗʳᵃᵛᵉˡᵉʳ˒ ᴬᵈᵛᵉᶰᵗᵘʳᵉ ˢᵉᵉᵏᵉʳ˒ ᵂᶤˡᵈ ʰᵉᵃʳᵗ˒ ᴮᵉᵃᶜʰ ᵇᵘᵐ˒ ᶜʰᵒᶜᵒˡᵃᵗᵉ ᵃᵈᵈᶤᶜᵗ˒ ᵂᵃᶰᶰᵃᵇᵉ ᵖʰᵒᵗᵒᵍʳᵃᵖʰᵉʳ˒ ᴾᵃˢˢᶤᵒᶰᵃᵗᵉ ˢᵗᵒʳʸᵗᵉˡˡᵉʳ˒ ᴰʳᵉᵃᵐᵉʳ˒ ᴿᵉᵃᵈᵉʳ˒ ᴼᵛᵉʳᵗʰᶤᶰᵏᵉʳ˒ ᴸᵃᵗᵉ ᶰᶤᵍʰᵗ ʷʳᶤᵗᵉʳ˒ ᶠˡᵘᵉᶰᵗ ᶤᶰ ˢᵃʳᶜᵃˢᵐ˒ ᴰᵒᵍ ᵖᵉʳˢᵒᶰ

2 replies on “Positive thinking is something I have to learn (and you can do it, too)

  1. Yes ! I’ve always said we should be aware of our thoughts. It is easy to think we think all the time. But how many of us are aware of the type of thoughts we think? It is hard and slow process but step by step we will learn to eliminate the negativity. Your tips are great and I am sure will help a lot of to switch to positivity. Thank you for sharing tgis inspiration. Smiles to you.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s