The Castle of the Counts, or in Dutch het gravensteen, is one of the few castles in Flanders that remained intact during the centuries. It’s located in the city of Ghent. It was built by Philip of Alsace, in the early Middle Ages. He’s famous for his statement “I’ll show them who’s boss” and that’s exactly what he did when he built this castle. During the Middle Ages, it was the residence of the Counts of Flanders. During the years, the castle has been famous for different purposes such as a store and cotton plant and even a prison. The houses around the castle were houses for the textile workers. Those houses disappeared and the castle is now standing proud in the middle of the city.

Het Gravensteen is één van de weinige kastelen in Vlaanderen dat doorheen de eeuwen steeds intact is gebleven. Het ligt in de stad Gent. Het werd in de vroege middeleeuwen gebouwd door Filips van de Elzas. Hij staat bekend om zijn uitspraak “ik zal hen laten zien wie de baas is” en dat is precies wat hij deed toen hij dit kasteel liet bouwen. Tijdens de middeleeuwen was het de woonplaats van de graven van Vlaanderen. Doorheen de jaren heeft het vele verschillende functies gehad zoals een katoenspinnerij en zelfs een gevangenis. Rond de burcht werden huizen gebouwd voor de werknemers van de katoenfabriek. Deze huizen zijn ondertussen verdwenen en de burcht staat nu nog fier in het midden van de stad. 

DSC01310

Let me take you on a medieval tour

1. The gateway

DSC01320

Above the gateway is a Latin inscription: “anno incarnationis MCLXXX Philippus Comes Flandrie et Viromandie filius Thirici comitis et Cibilie fecit hoc castellum componi” (translation: inaugural year 1180 Philips Count of Flanders and Vermandois son Diederik Count and Sybille founded this castle).

Boven de toegangspoort staat een Latijns opschrift: “anno incarnationis MCLXXX Philippus Comes Flandrie et Viromandie filius Thirici comitis et Cibilie fecit hoc castellum componi” (vertaling: inhuldigingsjaar 1180 Filips graaf van Vlaanderen en Vermandois zoon Diederik graaf en Sybille hebben hier dit kasteel opgericht).

2. The courtyard

DSC01321

In the courtyard you will see the steps up, leading to the different rooms. You can also go downstairs if you’d like to see the cellar. There’s also a gift shop in case you’d like to take something home with you.

Op de binnenplaats zie je al snel de trappen naar boven die leiden naar de verschillende kamers. Hier kan je eerst ook naar beneden als je de kelder wilt zien. Er is een souvenirwinkel voor het geval dat je graag iets mee naar huis neemt. 

3. The cellar

DSC01444

The door is open but it’s easy to miss this part as most people go upstairs to see the other rooms. There’s not much to see here but it’s a nice atmosphere.

De deur staat open maar je zou dit deel snel missen aangezien de meeste mensen meteen de trap nemen naar de verschillende kamers. Er is hier niet veel te zien maar het is een aangename atmosfeer. 

4. The medieval hall

DSC01323

The first hall you will see is a typical medieval hall. Here you will see the weapons used during that time and the armor of the knights. I don’t think it must have been comfortable to walk around in a thing like this.

De eerste zaal die je zal zien is een typische middeleeuwse zaal. Hier zie je de wapens die in die tijd werden gebruikt en het harnas van de ridders. Het moet in ieder geval niet comfortabel geweest zijn om in zo’n ding rond te lopen.

5. The view from the top

DSC01358

This is what you were waiting for, isn’t it? The view from the top is one of the best views you can get. A 360° view and you don’t know where to look first. It’s a nice way to get to know the city of Ghent (or to find your way in case you were looking for something in particular). 

Hier zat je op te wachten, niet waar? Het uitzicht vanop de top is één van de beste uitzichten die je kan hebben. Een 360° uitzicht en je weet niet waar eerst te kijken. Het is een leuke manier om de stad Gent te leren kennen (of om de weg te vinden in het geval dat je naar iets specifiek op zoek bent).

6. The guillotine

DSC01367

This was a quick way to lose your head (literally). If you’d like to make things fun, try sticking your head in this thing. I did it once.

Dit was een snelle manier om je verstand te verliezen (letterlijk). Als je een beetje plezier wilt maken, probeer er dan eens je hoofd onder te steken. Ik heb het één keer gedaan. 

7. Methods of torture

DSC01371

This is the “torture room” where you can see which techniques were applied, from drowning to stretching limbs. Believe me, they are far from pleasant.

In de folterkamer kan je zien welke technieken werden toegepast, van verdrinken tot het uitrekken van ledematen. Geloof me, ze zijn ver van aangenaam. 

8. View all around the castle

DSC01397

You can walk all around the castle but watch your step – you’re walking on a platform a couple of meters above the ground. Don’t get dizzy or you’re going down (real quick).

Je kan volledig rondom de burcht wandelen maar kijk uit waar je loopt. Je loopt namelijk op een platform boven de grond. Zorg ervoor dat je niet begint te duizelen of je gaat meteen naar beneden (heel snel).

9. The main room

DSC01409

This might look familiar because it’s the opposite side of the gateway. This is what it looks like on the inside. It used to be the room of the count and it’s the most important room. You can even see the old toilet (I’m not even kidding).

Dit ziet er misschien bekend uit omdat het de kamer is die aan de ingang ligt. Dit is dus hoe het er vanbinnen uitziet. Het was de kamer van de graaf en dus de belangrijkste kamer in deze burcht. Je kan hier zelfs het oude toilet zien (en nee, het is geen grap). 

Posted by:escapealifetime

⁽ˢᵒˡᵒ⁾ᵗʳᵃᵛᵉˡᵉʳ˒ ᴬᵈᵛᵉᶰᵗᵘʳᵉ ˢᵉᵉᵏᵉʳ˒ ᵂᶤˡᵈ ʰᵉᵃʳᵗ˒ ᴮᵉᵃᶜʰ ᵇᵘᵐ˒ ᶜʰᵒᶜᵒˡᵃᵗᵉ ᵃᵈᵈᶤᶜᵗ˒ ᵂᵃᶰᶰᵃᵇᵉ ᵖʰᵒᵗᵒᵍʳᵃᵖʰᵉʳ˒ ᴾᵃˢˢᶤᵒᶰᵃᵗᵉ ˢᵗᵒʳʸᵗᵉˡˡᵉʳ˒ ᴰʳᵉᵃᵐᵉʳ˒ ᴿᵉᵃᵈᵉʳ˒ ᴼᵛᵉʳᵗʰᶤᶰᵏᵉʳ˒ ᴸᵃᵗᵉ ᶰᶤᵍʰᵗ ʷʳᶤᵗᵉʳ˒ ᶠˡᵘᵉᶰᵗ ᶤᶰ ˢᵃʳᶜᵃˢᵐ˒ ᴰᵒᵍ ᵖᵉʳˢᵒᶰ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s