Etretat is a small seaside village at the coast of Normandy, France. This village, with only 2000 inhabitants, is located about two hours away from Paris. The best time to visit is during spring. It’s really crowded during summer as it is the perfect place to relax and to go fishing or sailing. I fell in love with this place and couldn’t stop visiting. I think I’ve been there four times already. The most beautiful thing in this area are the white cliffs. You can hike all the way to the top and the view is amazing.

Etretat is een klein dorpje aan de kust van Normandië in Frankrijk. Dit dorp met slechts 200 inwoners is gelegen op ongeveer 2 uur van Parijs. De beste periode om het te bezoeken is tijdens de lente. Het is heel druk tijdens de zomer omdat het de perfecte plaats is om te relaxen en te gaan vissen of zeilen. Ik werd op slag verliefd op deze plaats en ben er al meerdere keren geweest. Ik denk dat ik er ondertussen al vier keer ben geweest. Het mooie aan deze streek zijn de witte kliffen. Je kan helemaal naar de top wandelen en het uitzicht is geweldig.

DSC04746
Spring
DSC06318
Summer

First things first: hiking the cliffs

Don’t forget to hike the cliffs. This is the main reason to visit. There’s a path and it’s a steep climb but the view is worth it. It’s breathtaking and even better at sunset. You have two sides. One side will lead you all the way along the coast – this path literally doesn’t stop. The other side will lead you to a small chapel.

Vergeet zeker niet om de kliffen te beklimmen. Dit is de voornaamste reden om hier op bezoek te komen. Er is een pad en het is stijl om te klimmen maar het uitzicht is de moeite waard. Het is adembenemend en zelfs nog beter tijdens de zonsondergang. Je hebt twee kanten. Langs de ene kant ligt een pad dat helemaal langs de kust loopt. Het stopt letterlijk niet. Aan de andere kant ligt een pad dat naar een kleine kapel loopt.

DSC06332

Don’t forget: pay attention to the tide

This area is well known for the change of the tide. My friends and I wanted to explore an underwater cave because it was only visible for another hour. However, there was a sign saying how dangerous it was. The tide… the most dangerous thing if you don’t pay attention. Trust me, that sign was huge. Stupid as we were, we decided to ignore it. No danger, no fun, right?! Once we arrived at the cave, we had about 10 minutes left before flood. Plenty of time and my friend found a pearl so she decided to go a little further to find another one, until we saw water streaming into the cave. The water level was rising so fast that we had to find a different way to get back to shore. Everything was flooded already. We laughed about it afterwards but I don’t think I’ll ever do something like that again. Don’t do this. Just don’t (or at least read the sign).

Deze regio staat bekend om eb en vloed. Mijn vrienden en ik wilden een grot verkennen die normaal onder water ligt maar nu was ze nog zichtbaar voor een uur. Er was een bord waarop stond hoe gevaarlijk het was. Het getijde… heel gevaarlijk als je hier geen aandacht aan besteedt. Geloof me, dat bord was gigantisch. Dom als we waren, besloten we om het te negeren. Geen gevaar, geen plezier, juist?! Vanaf we aan de grot kwamen hadden we nog ongeveer 10 minuten. Genoeg tijd dus en één van mijn vriendinnen vond een parel dus ze besloot om nog een beetje verder te gaan en hopelijk nog een andere te vinden, tot we plots water de grot zagen binnenkomen. Het waterniveau steeg zo snel dat we een andere weg moesten zoeken om terug naar de kust te gaan. Alles was al overstroomd. We hebben er daarna nog om gelachen maar ik denk niet dat ik ooit nog zoiets zal doen. Doe het gewoon niet (of lees op zijn minst het bord).

DSC04762

To see: Manoir de la Salamandre/Hotel la résidence

This is the most historical building around here. Trust me, you can’t miss it. It was originally built in the 14th century, in Lisieux. It has been replaced to Etretat in the 19th century. It’s now a restaurant and a hotel. It looks pretty old, doesn’t it?!

Dit is het meest historische gebouw in deze streek. Geloof me, je kan er niet naast kijken. Het originele gebouw was gebouwd in Lisieux in de 14e eeuw. Het werd echter verplaatst naar Etretat in de 19e eeuw. Nu is het een restaurant en een hotel. Het ziet er redelijk oud uit, vind je ook niet?!

DSC04769

Story behind this village: The white bird

Eretat is also known as the last place where “the white bird” was seen. This plane disappeared in 1927 during an attempt to fly non-stop from Paris to New York. It disappeared somewhere above the Atlantic and has never been found.

Etretat staat ook bekend als de laatste plaats waar “the white bird” werd gezien. Dit vliegtuig verdween in 1927 tijdens een poging om non-stop van Parijs naar New York te vliegen. Het verdween ergens boven de Atlantische oceaan en het is sindsdien nooit meer teruggevonden. 

Posted by:escapealifetime

⁽ˢᵒˡᵒ⁾ᵗʳᵃᵛᵉˡᵉʳ˒ ᴬᵈᵛᵉᶰᵗᵘʳᵉ ˢᵉᵉᵏᵉʳ˒ ᵂᶤˡᵈ ʰᵉᵃʳᵗ˒ ᴮᵉᵃᶜʰ ᵇᵘᵐ˒ ᶜʰᵒᶜᵒˡᵃᵗᵉ ᵃᵈᵈᶤᶜᵗ˒ ᵂᵃᶰᶰᵃᵇᵉ ᵖʰᵒᵗᵒᵍʳᵃᵖʰᵉʳ˒ ᴾᵃˢˢᶤᵒᶰᵃᵗᵉ ˢᵗᵒʳʸᵗᵉˡˡᵉʳ˒ ᴰʳᵉᵃᵐᵉʳ˒ ᴿᵉᵃᵈᵉʳ˒ ᴼᵛᵉʳᵗʰᶤᶰᵏᵉʳ˒ ᴸᵃᵗᵉ ᶰᶤᵍʰᵗ ʷʳᶤᵗᵉʳ˒ ᶠˡᵘᵉᶰᵗ ᶤᶰ ˢᵃʳᶜᵃˢᵐ˒ ᴰᵒᵍ ᵖᵉʳˢᵒᶰ

8 replies on “Etretat: a hidden gem in Normandy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s