Historic Annapolis, MD – a peaceful harbor town, located about an hour from the bustling city of DC. Are you interested in the history of the United States? You can’t miss this place. Are you planning on visiting the DC area? It’s a quick stop along the road. However, it’s not a place where you can hang out all week but it’s perfect to spend a day or weekend. Are you thinking about visiting the Chesapeake Bay area? Annapolis is the place to start. Interested in harbor views and lots of seafood? Again, this might be the place for you.

Meet friendly locals, rent a boat, eat some crabs, go fishing, soak up some sun or stroll along the harbor. Everything is possible.

Historisch Annapolis, MD – een rustig havenstadje, op amper een uur van de drukke stad DC. Heb jij interesse in de geschiedenis van de Verenigde Staten? Dan mag je deze plek niet missen. Plan je een bezoek aan de DC regio? Het is een korte stop langs de weg. Het is geen plaats waar je de hele week kan rondhangen maar het is perfect om er een dag of een weekend door te brengen. Denk je eraan om de Chesapeake Bay regio te verkennen? Annapolis is de plaats waar je moet starten. Interesse in havenzichten en veel zeevruchten? Opnieuw, dit zou wel eens de perfecte plaats kunnen zijn.

Ontmoet de vriendelijke lokale bevolking, huur een boot, eet enkele krabben, ga vissen, absorbeer een beetje zon of maak een wandeling langs de haven. Alles is mogelijk.

Free activities

Maryland State House

DSC01027

The Maryland State House is the oldest in the nation in continuous legislative use. It’s the place where George Washington resigned his commission before the continental congress on December 23, 1783. It’s also the place where the congress ratified the treaty of Paris to end the revolutionary war (January 14, 1784) and appointed Thomas Jefferson minister plenipotentiary (May 7, 1784).

Het Maryland State House is het oudste in de natie dat nog steeds in gebruik wordt genomen. Het is de plaats waar George Washington de ambt heeft neergelegd voor de vergadering van de aanname van de grondwet op 23 december 1783. Het is ook de plaats waar het congres het Verdrag van Parijs heeft goedgekeurd om de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog te beeïndigen (14 januari 1784) en waar ze Thomas Jefferson hebben benoemd tot gemachtigde minister. (7 mei 1784).

2

Don’t forget to bring your ID. You’ll have to go through security first.

Vergeet niet om je identiteitskaart mee te brengen. Je moet eerst voorbij de bewaking.

Naval Academy

1

The Naval Academy is a school, established in 1845. Throughout the years, the mission has remained focused on developing midshipmen morally, mentally and physically into leaders of character for the Navy and Marine Corps.

The architecture is amazing and it reflects the history of the academy. It’s a school but some parts are open to the public.

Armel-Leftwich visitor centre
The tour starts with a little more information about the academy. You’ll see a movie and photos of the daily life.

Dahlgren Hall
This hall is one of the highlights of the academy. It’s a great place to see ship and aircraft memorabilia.

Bancroft Hall
This hall is the largest dormitory in the US. You’ll see a copy of the famous “don’t give up the ship” flag. “Don’t give up the ship” was the dying command of James Lawrence in 1813 aboard the USS Chesapeake. It became a famous quote for midshipmen.

De Naval Academy is een school, opgericht in 1845. Doorheen de jaren is de missie steeds hetzelfde gebleven, namelijk het moreel, mentaal en fysiek ontwikkelen van mariniers en ze omvormen tot symbool van de marine.

De architectuur is prachtig en het reflecteert de geschiedenis van de academie. Het is een school maar sommige delen zijn toegankelijk voor het publiek.

Armel-Leftwich visitor centre

De tour start met een klein beetje informatie over de academie. Je ziet een film en foto’s van het dagelijkse leven.

Dahlen Hall

Deze hal is één van de hoogtepunten van de academie. Het is een plaats waar je verschillende schip- en vliegtuigmodellen kan zien. 

Bancroft Hall

Deze hal is de grootste slaapzaal in de USA. Je ziet een kopie van de bekende “don’t give up the ship” vlag. “Don’t give up the ship” was het laatste bevel van James Lawrence aan boord van de USS Chesapeake in 1813. Het werd een bekende uitspraak in de marine.

3

Main Chape
This chapel is the place where Catholic and Protestant services are held.

U.S. Naval Academy Museum, Preble Hall
This museum contains paintings and artifacts. First floor: exhibit “Leadership and service: the history of the U.S. Navy and USNA”. Second floor: a collection of antique ship models.

Main Chapel
Deze kapel is de plaats waar zowel katholieke als protestantse diensten worden gehouden.

U.S. Naval Academy Museum, Preble Hall
In dit museum kan je schilderijen en artifacten zien. Op het gelijkvloers vind je de exhibitie “Leadership and service: the history of the U.S. Navy and USNA”. Op de eerste verdieping kan je een collectie van antieke scheepvaartmodellen vinden.

Ability, not gender

Interesting fact: July 1, 1976 was an important milestone in the history of the academy. Among 1300 new students were 81 women, the first women admitted to the academy.

The academy is accessible through Gate 1 on Randall Street and Prince George Street. Visitors must be over 18 years old and you have to show a photo ID.

Interessant weetje: 1 juli 1976 was een belangrijke mijlsteen in de geschiedenis van de academie. Onder 1300 nieuwe studenten bevonden zich 81 vrouwen, de eerste vrouwen die werden toegelaten tot de academie.

De school is toegankelijk via Gate 1 in Randall Street en Prince George Street. Bezoekers moeten ouder dan 18 jaar zijn en je moet een identiteitskaart tonen.

Other activities

William Paca house and garden

source: wikimedia commons

William Paca is known as a signatory of the Declaration of Independence. His 18th-century Georgian mansion is now a historic landmark and open to the public.

William Paca is bekend als één van de personen die de Onafhankelijkheidsverklaring heeft ondertekend. Zijn 18e eeuwse Georgiaanse huis is nu een historisch zicht en open voor het publiek.  

40-minute/60-minute trolley tour

City dock, World War II memorial, State House, Governor’s residence, Colonial mansions, US Naval Academy (exterior), St. Johns college, Eastport waterfront (60-minute tour), Murray Hill neighborhood  (60-minute tour), Maryland fire-rescue memorial (60-minute tour)

Sailing trips

It’s a harbor town and people are all into boating and fishing so I would suggest to rent a boat to explore the area. The view is so much better from the water and summer is the perfect season (if you can stand the heat – don’t forget to bring the sunscreen).

Het is een havenstadje en mensen houden er van varen en vissen dus ik zou aanraden om een boot te huren om de omgeving te verkennen. Het uitzicht is veel beter vanop het water en de zomer is het perfecte seizoen (als je tegen de warme kan, vergeet zeker geen zonnecrème mee te brengen).

Sandy Point State Park

DSC01099

This park is a public recreation area with its own beach  (Yes, you heard it right – there’s a beach) and view over the Chesapeake Bay bridge. It’s a nice place to relax, rent a boat or to go fishing.

Dit park is een publiek recreatiedomein met zijn eigen strand (ja, je hebt het goed gehoord – er is een strand) en uitzicht over de Chesapeake Bay brug. Het is een leuke plaats om te ontspannen, een boot te huren of om te gaan vissen.

Personally, I must say I really enjoyed getting to know this area and its inhabitants, away from the crowded city of DC. I wish I could’ve seen a lot more and it would definitely be nice to rent a car and drive around the countryside of Virginia and Maryland. People are always talking about the famous road trips in California or Florida but this area is off the beaten path and that’s what makes it worth the trip.

Persoonlijk moet ik zeggen dat ik het leuk vond om deze streek en zijn bewoners te leren kennen, weg van de drukte van DC. Ik wou dat ik meer had kunnen zien en het zou zeker leuk zijn om een auto te huren en zo doorheen het landschap van Virginia en Maryland te rijden. De meeste mensen praten altijd over de bekende roadtrips in Californië of Florida maar deze streek is minder bekend en dat maakt het de moeite waard.

Posted by:escapealifetime

⁽ˢᵒˡᵒ⁾ᵗʳᵃᵛᵉˡᵉʳ˒ ᴬᵈᵛᵉᶰᵗᵘʳᵉ ˢᵉᵉᵏᵉʳ˒ ᵂᶤˡᵈ ʰᵉᵃʳᵗ˒ ᴮᵉᵃᶜʰ ᵇᵘᵐ˒ ᶜʰᵒᶜᵒˡᵃᵗᵉ ᵃᵈᵈᶤᶜᵗ˒ ᵂᵃᶰᶰᵃᵇᵉ ᵖʰᵒᵗᵒᵍʳᵃᵖʰᵉʳ˒ ᴾᵃˢˢᶤᵒᶰᵃᵗᵉ ˢᵗᵒʳʸᵗᵉˡˡᵉʳ˒ ᴰʳᵉᵃᵐᵉʳ˒ ᴿᵉᵃᵈᵉʳ˒ ᴼᵛᵉʳᵗʰᶤᶰᵏᵉʳ˒ ᴸᵃᵗᵉ ᶰᶤᵍʰᵗ ʷʳᶤᵗᵉʳ˒ ᶠˡᵘᵉᶰᵗ ᶤᶰ ˢᵃʳᶜᵃˢᵐ˒ ᴰᵒᵍ ᵖᵉʳˢᵒᶰ

2 replies on “Annapolis, sailing capital of the United States

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s